Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

On Jul 20, 2021
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 64
Dana 20.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Donji Dobrić , opština Loznica - grad, Prostorije mesne zajednice sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Milenko Đurić
2. 11:30 do 12:00 Knjiga polja , savetodavac Milica Popadić

Cilj tribine bio je da se proizvođači upoznaju sa načinom podnošenja zahteva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta finansiranog od MPŠV i sa načinom vođenja knjige polja.
Koordinator: Milica Popadić


Izvor: PSSS Loznica