Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 15, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 30

Dana 15.07.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Udruženje poljoprivrednika "Duga Poljana" sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Berba vo'a i primena higijenskih mera , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 09:00 do 09:30 Su[enje koštičavog voća , savetodavac Belkisa Rabić

Cilj predavanja je bio da upozna prisutne poljoprivredne proizvođače sa temama: Berba voća -primena higijenskih mera i Sušenje koštičavog voća.
Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar