Objava: Dana polja strnih žita - PSSS Užice

On Jul 07, 2021
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 58

07.07.2021. godine su održani Dani polja sa kojima se i završava ogled sa ozimim strmim žitima.

Tokom dan polaj prisutnima su predočee agrotehničke mere sprovedene tokom vođenog ogleda kao I rezultati ogleda. . Prisutnima je predočen novi sortiment strnih žita kao I sortiment ranijih sorti koji su reper za nove sorte.

U ogledu je zastupljeno 16 sorata ozimih strnih žita od 3 semenske kuće I to:

1.Institut Novi Sad,  2.  Galenika,  3.Biogranum.

Od 16 sorti strnih žita je zastupljeno: 12 sorata pšenice, 2 ječma I 1 tritikale.Ogled je postavljen 04.11.2020.godine. Predusev na parceli je bio kukuruz. . Nakon skidanja kukuruza urađeno je duboko oranje i đubrenje na osnovu urađene agrohemijske analize. Priprema zemljišta je rađena sa rotacionom drljačom i setvospremačem. Dovoljno akumulirane vlage u prethodnom periodu je značajno olakšalo sprovedene operacije (od oranja pa do setve). Za đubrenje je upotrebljeno NPK  đubrivo 3x16 u količini od 350kg/ha. Ogled je zasnovan na površini od 1,80ha. Prihrana je urađena sa KAN-om u količini od 200kg/ha. Uništevanje korova je rađeno 13.5.2021.godine: Tezisol 10g/ha, Bonaca 0,4l/ha, Imperium 0,5l/ha). Zaštita od bolesti je rađena 21.05.2021.godine.sa Antre plus 1,5l/ha i Poluks 0,2l/ha.

Procena prinosa će biti urađena naknadno (pojedinačnim merenjem po sortama).

Cilj postavljanja ogleda je uvođenje novog sortimenta u proizvodnju te upoređivanje sa standardima u smislu kvaliteta prinosa, tolerantnosti na bolesti , poleganje itd. Pored ostalog ogled uma značajnu ulogu u edukovanju učenika polj.škole tokom praktične nastave počevši od izbora sortimenta, osnovne obrade pa sve do skidanja useva.

U ogled je zasejano 16 sorti i to:

I NS SORTE:

1.Grivna,  2.Zvezdana,  3.40S,  4.Igra,  5.Rani otkos,  6.Obala,  7.Epoha,  8.Odisej,  9.Nonijus

  1. 565 ječam

II GALENIKA:

1.Nikol, 2.Avenu, 3.Amstrong, 4.Aneri,

 

III BIOGRANUM:1.Logika, 2.Ikona , I + II + III = 16 sorti.

Izvor PSSS Užice