Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 05, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 48
Dana 05.07.2021. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 13:45 do 14:45 časova
Održan je sastanak sa članovima Udruženja farmera Štitare (4 prisutnih) prilikom kojeg je prezentovana tema: Upoznavanje sa biologijom štetočine Azijske voćne mušice , načinom utvrđivanja prisustva i masovnog izlovljavanja štetočine putem lovnih klopki u voćnjacima-PIS


Izvor: PSSS Novi Pazar