NAJAVA: DAN POLJA OZIMIH STRNIH ŽITA - PSSS KRUŠEVAC

On Jun 30, 2021
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 127

Dana 30.06.2021 godine sa početkom u 10:00 časova u organizaciji PSSS Kruševac, održaće se manifestacija  Dan polja strnih žita Demonstracioni ogled je postavljen na gazdinstvu Nikolić Dragana, parcela se nalazi u mestu Kaonik (KO Kruševac), Grad Kruševac.


Cilj realizacije ogleda  je  utvrđivanje  koji od zasejanih hibrida je ispoljio najbolju  adaptibilnost i prinos u  uslovima ove  proizvodne  godine . Takođe, u ogledu  će  biti izmeren procenat vlage u zrnu. Sve ovo može biti od velike koristi proizvođačima prilikom odabira hibrida za narednu proizvodnu godinu.

Pozivnica

Izvor: PSSS Kruševac