Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

On Jun 15, 2021
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 10
Dana 15.06.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pečenjevce , opština Leskovac - grad, Dom kulture - Pečenjevce sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uslovi i potrebna dokumentacija kako bi se ostvarilo pravo na besplatnu analizu zemljišta , savetodavac Boban Stanković

Cilj održavanje tribine: Prisutnim proizvođačima objašnjen značaj agrohemijske analize zemljišta, potrebna dokumentacija kako bi se ostvarilo pravo na besplatnu kontrolu plodnosti.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac