Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

On Jun 17, 2021
Posted by PSSS Mladenovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 12
Dana 17.06.2021. godine, sa početkom u 13:15 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Velika Ivanča , opština Beograd-Mladenovac, sa temom:
1. 13:15 do 14:15 Priprema sena od strnog žita-ječma , savetodavac Dragoljub Krajnović

Svrha obilaska je da se prisutni polj.proizvođače upute na pravilan postupak košenja, sušenja,prevrtanja i baliranja strnog žita(ječma ), odnosno pripreme sena sa ostatka parcele koji nije iskorišćen za spravljanje senže.
Koordinator: Dragoljub Krajnović


Izvor: PSSS Beograd