Одржанe едукацијe саветодаваца према CECRA сертификационом програму

On Jun 01, 2021
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 539

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2021. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa је едукација саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби Републике Србије (ПССС) за:


 Модул 15: Мој саветодавни профил,
 Модул 16: Комуникационе вештине и
 Модул 17: Тимски рад.


Модули Модул Мој саветодавни профил и Комуникационе вештине  представљају два обавезна модула CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas) сертификационог програма за едукацију саветодаваца за рурални развој на подручју Европе, за чију реализацију је ИПН акредитован од 2019. године.


Едукације су биле дводневне и одржане су 26. и 27.05.2021 (Модул 15), 20. и 21.05. 2021 (Модул 16) и 13. и 14.2021 (Модул 17). У складу са мерама спречавања ширења вируса COVID-19, едукације су одржане кроз учење на даљину, односно онлајн, коришћењем ZOOM платформе, за саветодавацe различитих специјалности, из 22 ПССС.


Предавачи на едукацији били су сертификовани CECRA консултанти, господин Игор Хроватич,  Комора за пољопривреду и шумарство Словеније и др Слађан Станковић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд. Едукације је отворио др Слађан Станковић, који је истакао да CECRA сертификациони програм представља  највиши ниво тренинга за обављање саветодавних послова у пољопривреди.


Модул 15 био је усмерен је на овладавање техникама и вештинама потребним да саветодавци боље уреде своје радно окружење, одреде приоритете, успешније организују своје време и обавезе у складу са захтевима и расположивим ресурсима.

Модул 16 је имао за циљ упознавање са основама комуникације и најважнијим комуникацијским техникама, посебно за саветодавни интервју, професионално управљање односима са људима у њиховом окружењу и стицању способности за развијање сопствене перцепције / комуникације.

Модул 17 био је усмерен на добијање сазнања како да саветодавци изграде ефикасан тим ради остварења заједничких циљева, уз разумевање одговорности руководиоца тима у формирању тима и шта вођу тима чини ефикасним, као и сагледавање који услови чине тим ефикасним, како се мотивишу тимови и како резрешити конфликте у тиму и комуницирати ефикасно.


Едукације за модуле 15, 16 и 17 реализоване су кроз низ предавања и практичних вежби, а ZOOM платформа је омогућила буду интерактивне, уз учешће саветодаваца у дискусији, реализацији вежби, постављању питања и доношењу закључака.


  

Извор: ИПН