Одржана едукација саветодаваца ПССС за Модул 2: „Подизање стандарда у примарној производњи поврћа и воћа (органска производња)“

From April 26, 2021 10:29 until April 26, 2021 12:29
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 561

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2021. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), уз подршку компаније BFC (Business & Finance Consulting) и немачке Развојне банке KfW, одржана је едукација за Модул 2 - „Подизање стандарда у примарној производњи поврћа и воћа (органска производња)“.


Теоријски део едукације, у трајању од два дана, одржан је кроз учење на даљину (он лајн), на You Tube каналу и Zoom платформи у следећим терминима:
- 20. априла 2021. године, за саветодавце у областима: ратарство и повртарство, органска производња, мелиорације;
- 22. априла 2021. године, за саветодавце у областима: воћарство и виноградарство, и органска производња.


Практични део едукације, у трајању од два дана, биће реализован на терену, током трећег квартала 2021. године.


Теоријски део едукација за Модул 2, кординирали су стручњаци ИПН, за област ратарства и повртарства, проф др Снежана Јанковић и др Дивна Симић, а за област воћарства и виноградарства др Славица Чолић, др Ивана Бакић и др Драган Раховић.


Предавачи на едукацији били су госпођа Јелена Милић, Руководилац групе за органску производњу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, др Владан Угреновић, виши научни сарадник, Института за земљиште, др Владимир Филиповић, виши научни сарадник, Института за проучавање лековитог биља ˝Др Јосиф Панчић˝ и дипломирани инжењер Ивана Стојковић, контролор органске производње.


Саветодавци за ратарство и повртарство, органска производња и мелиорације пратили су предавања из области:
- Важеће законске регулативе и нове стратегије ЕУ - „За праведан, здрав и еколошки прихватљив прехрамбени систем“ COM(2020) 381 и „За биоразноликост до 2030. године“ COM(2020) 380.


- Управљање и обрада земљишта. Плодоред у органској производњи. Одржавање плодности земљишта у органској производњи.
- Компостирање у органској производњи. Употреба семена у органској производњи. Биљни препарати за исхрану и заштиту биља у органској производњи.

Саветодавци за воћарство и виноградарство и органску производњу пратили су предавања из области:
- Важеће законске регулативе и нове стратегије ЕУ - „За праведан, здрав и еколошки прихватљив прехрамбени систем“ COM(2020) 381 и „За биоразноликост до 2030. године“ COM(2020) 380.


- Органска производња воћа - Увод. Систем сертификације. Захтеви за садни материјал.
- Специфични захтеви органске производње. Процена ризика и контролних тачака. Вођење документације.


Циљ модула је едукација саветодаваца ПССС из области органске производње и пренос стеченог знања пољопривредним произвођачима, који су заинтересовани да започну или прошире постојећу органску производњу. Саветодавци ће бити оспособљени да идентификују и сагледају могућности и изазове за успостављање или унапређење овог вида биљне производње на пољопривредним газдинствима, што ће допринети повећању конкурентности и профитабилности газдинстава.


Током едукације, учесници су били укључени у дискусију директним укључивањем или постављањем питања преко Zoom платформе, чиме је био омогућен интерактиван рад.

Материјал са едукације

Biljni preparati za ishranu i zaštitu bilja u organskoj proizvodnji_IPN_21042021_Vladimir Filipovic.pdf

Kompostiranje u organskoj proizvodnji_IPN_21042021_Vladimir Filipovic.pdf

Odrzavanje plodnosti zemljišta u organskoj proizvodnji_IPN_21042021_Vladimir Filipovic.pdf

Modul 2 Opsti zahtevi Organska proizv. u voc I.Stojkovic_f.pdf

Modul 2 Posebni zahtevi Organska proizv. u voc I.Stojkovic_f.pdf

1. Регулативе ЕУ_В.У..pdf

2. Обрада земљишта_В.У..pdf

3. Плодоред_В.У..pdf

6. Употреба семена у органској производњи_ В.У..pdf

Извор: ИПН