Одржана едукација саветодаваца Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије за Модул 11

On Mart 29, 2021
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 354

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2021. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су едукације за Модул 11: Унапређење саветодавног рада кроз увођење технолошко-економских образаца.

У складу са мерама спречавања ширења вируса COVID-19, едукације су одржана у периоду од 22-26. марта 2021, године, кроз учење на даљину, односно он лајн, путем Zoom платформе. Учесници едукација били су сви саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије.

Пољопривредни произвођачи у највећем броју не воде евиденцију прихода и трошкова. Разлог томе је недостатак финансијске писмености, као и страх од евентуалног опорезивања. Примарни резултат едукације је оспособљавање саветодаваца за евидентирање података у технолошко-економским обрасцима. То ће разултирати унапређењем нивоа финансијске писмености саветодаваца, али и непосредних произвођача. Предавачи ће саветодавце упознати са садржајем образаца, начином и динамиком евидентирања података, као и крајњим резултатом који се очекује од оваквог начина прикупљања. Очекује се да ће саветодавци али и произвођачи увидети смисао и предности оваквог начина вођења евиденције прихода и трошкова и наставити са спровеђњем ове методологије и на ширем обиму газдинстава од предвиђеног.

На едукацији су обрађене теме које су се односиле на представљање значаја вођења евиденције прихода и трошкова на пољопривредном газдинству, представљање и упоређивање до сада коришћених метода евиденције прихода и трошкова са евиденцијом прихода и трошкова која је предвиђена Саветодавним модулом „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз евиденцију података у технолошко-економском обрасцу“, као и представљање предности евиденције прихода и трошкова које су дефинисане методологијом саветодавног Модула.

Предавачи на едукацији били су др Ведран Томић, ма Никола Љиљанић, ма Младен Петровић и дипл. инж. Роберт Радишић, стручњаци Института за примену науке у пољопривреди из области агроекономије.

Материјал са едукације

Извор: ИПН