Одржана он лајн едукација саветодаваца ПССС на тему Идентификација и подршка потенцијалним ИПАРД корисницима за Меру 1 и Меру 7

On September 29, 2020
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 429

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2020. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржан је други дан едукације за Модул 11: Идентификација и подршка потенцијалним ИПАРД II корисницима за Меру 1 и Меру 7.


Едукација је одржана 29. априла 2020. године кроз учење на даљину, односно он лајн и емитована је директно на You Tube каналу. Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС), који су већ прошли кроз циклус обука за ИПАРД II мере М1 и М7 у 2019. години. Приступ линку био је омогућен и за саветодавце ПСС са подручја АП Војводине.


Едукацију је отворила др Наташа Толимир, руководилац едукација Института за примену науке у пољопривреди. У уводном делу, учесницима се обратила Јасмина Миљковић, шеф ИПАРД Управљачког тела, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, на тему спровођења ИПАРД II програма, кроз пресек јавних позива за мере 1, 3 и 7 и остварене резултате, са освртом на  планове ИПАРД управљачког тела у наредном периоду.


Фокус едукације био је на Мери 7 - Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања, коју је представила госпођа Лидија Аћимовић, Руководилац Групе за програмирање мера за унапређење квалитета живота у руралним подручјима, са посебним акцентом на Водич за ову меру. Водич су припремили Управљачко тело и ИПАРД агенција, у циљу пружања подршке потенцијалним корисницима за остваривање права на ИПАРД подстицаје, односно да се потенцијалним корисницима приближи и појасни поступак остваривања права на ИПАРД подстицаје, од момента припреме Захтева за одобравање пројекта, преко реализације инвестиције и исплате ИПАРД подстицаја, до правилног поступања са инвестицијом у периоду након исплате подстицаја. Водич је информативног карактера и сви заинтересовани се упућују на важећи Правилник o ИПАРД подстицајима за инвестиције у диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања („Сл. гласник РС”, број 76/20), као и на Први јавни позив за подношење Захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Електронска верзија Водича за кориснике ИПАРД Мере 7 може се преузети на веб-страницама МПШВ и УАП (http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ и  http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/ ).


Едукација је имала за циљ подизање нивоа знања пољопривредних саветодаваца у Републици Србији и пружања подршке потенцијалним корисницима ИПАРД II Мере 7. Истовремено, овај едукативни модул је у функцији стицања знања саветодаваца - учесника саветодавног модула „Подршка спровођењу ИПАРД II програма 2014-2020“, у оквиру Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2020. годину и у том смислу део едукације односио се и на реализацију саветодавног модула. Пресек обављених саветодавних активности на овом пољу рада, на нивоу 22 ПССС презентовао је Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди. А у циљу детаљнијег увида у непосредни рад саветодаваца на терену, односно као повратну информацију у функцији унапређења даљег рада, изнели су саветодавци Зоран Старинац, ПССС Крушевац, Слађана Петрић, ПССС Чачак и Зоран Бељић, ПССС Шабац, као представници саветодаваца свих ПССС и чланови тима из области пољопривредне производње у којој се спроводи Саветодавни модул „Подршка спровођењу ИПАРД II програма 2014 -2020“.


Предавачи на едукацији били су:
Јасмина Миљковић, шеф ИПАРД Управљачког тела, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
Лидија Аћимовић, Руководилац Групе за програмирање мера за унапређење квалитета живота у руралним подручјима, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди
Зоран Старинац, ПССС Крушевац,
Слађана Петрић, ПССС Чачак и
Зоран Бељић, ПССС Шабац

 

Извор: ИПН