Одржана Радионица FADN 2 FADN систем - Анализа ризика у пословању пољопривредних газдинстава и мере за управљање идентификованим ризицима

On September 25, 2020
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 1253

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2020. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, организовали су радионицу „FADN 2 - Анализа ризика у пословању пољопривредних газдинстава и мере за управљање идентификованим ризицима“.


У складу са ограничењем јавног окупљања у циљу спречавања ширења COVID-19, једнодневна радионица за 2 групе саветодаваца одржанa je он лајн 24. и 25. септембра 2020. године. Учесници радионице били су саветодавци из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система.
На почетку радионице учесницима су се обратили др Славица Чолић и Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди и мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.


Радионица је организована у циљу континуиране едукације саветодаваца ПССС за унапређење функционисања FADN система у Србији. Фокус радионице био је на унапређењу знања саветодаваца неопходних за анализу и поређење остварених резултата газдинства са подацима конкурентних газдинстава у FADN систему и резултатима пословања у претходним годинама.  Кроз теоријски и практични део саветодавци су упознати са алатима за идентификовање и управљање ризицима. У оквиру радионице учесницима је кроз студије случаја представљена Анализа пословања пољопривредног газдинства- осетљивост газдинства на ризике. Практичном раду допринос су дали саветодавци из области агроекономије из ПССС Чачак, Ужице Шабац и Јагодина, чији су подаци са газдинстава коришћени за студију случаја.
Предавачи на едукацији били су:

Презентација


Проф. др Раде Поповић, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду
Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Извор: ИПН