Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On September 24, 2020
Posted by PSSS Krusevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 63
Dana 24.09.2020. savetodavac Dragana Andrejić posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 18:00 do 19:00 časova
Cilj posete Udrženju će biti davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima, članovima Udruženja, za pravilnu higijenu opreme za mužu i čuvanje mleka.


Izvor: PSSS Kruševac