Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On September 25, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 95
Dana 25.09.2020. godine, sa početkom u 12:45 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, kancelarija Razvojne agencije SEDA sa temama:
1. 12:45 do 13:15 Podrska sprovodjenju IPARD II programa 2014 – 2020 , savetodavac Svetlana Šućević
2. 13:15 do 13:45 Ruralni turizam , eksterni predavač Džamila Kruševljanin

Cilj predavanja je da se prisutn upoznaju sa aktuelnim temama -1.) Podrska sprovodjenju IPARD II programa 2014 – 2020, 2.) Ruralni turizam
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar