Одржана Радионица: Уношење FADN података у софтвер за 2019. годину

On Mart 09, 2020
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 1656

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2020. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди организовали су обуку FADN систем - Уношење FADN података у Софтвер за 2019. годину, за 115 саветодаваца из 21 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна обука, за пет група, одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, у периоду од 2. до 6. марта 2020. године.
Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података из Годишњег упитника за 2019. годину. Саветодавцима су представљени измена Законске регулативе која се односи на FADN, обрачун стандардне вредности производње, селекциони план, као и план активности за 2020. годину (рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника). На примеру студије случаја приказани су приступ апликацији, поступак отварања Упитника, унос података, процедура затварања упитника, логичке контроле података, валидацијске поруке и њихова објашњења. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Предавачи на едукацији били су:
Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди

 

Изор: ИПН