FADN Студијска посета – CREA Италија TAIEX радионицa Унапређење FADN система и примена у другим информационим системима и раду саветодавне службе (Imroving the FADN system applying it to other information systems and management of the advisory service in

On Oktobar 07, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Categories: FADN, Info
Hits: 5788

У периоду од 30. септембра до 05. октобра 2019. године организована је студијска посета FADN Агенцији у Италији (CREA центри у Падови и Риму). Циљ посете био је упознавање са FADN системом у држави чланици ЕУ у циљу размене искустава и утврђивања приоритета за даљи развој и унапређење FADN система у Србији у смислу употребе података. CREA је агенција за спровођење истраживања и анализе у пољопривреди, са главним седиштем у Риму. Обједињује 12 истраживачких центара, са преко 2000 запослених. Прикупљање података за FADN се врши од 1965. године, а тренутни узорак је 11000 газдинстава (економска величина преко 8000 ЕУР), са којих податке прикупља око 700 саветодаваца (приватни и у оквиру асоцијација), са 25 газдинстава у просеку по саветодавцу. Саветодавци се бирају сваке године, на основу јавног позива, a FADN узорак се мења око 25% сваке године. Истраживањима у пољопривреди којима се баве покривају велики број индикатора (око 2500) од чега је око 1000 за FADN. Сви подаци који се прикупљају кроз различита истраживања са око 2500 индикатора, од чега је 1000 за FADN, уносе се у јединствени софтвер – GAIA. Базе података су са отвореним приступом на различитим нивоима: појединачни (за истраживачке сврхе уз одобрен приступ), агрегирани по регионима или на националном нивоу. На основу FADN и сталих база података развили су бесплатне апликације за саветодавце, истраживаче, пољопривреднике (http://gaia.crea.gov.it/#Rica).

Током боравка организована је посета FADN фарми која се бави производњом вина и агротуризмом и састанак са асоцијацијом чији саветодавци прикупљају податке.

Чланови националне групе за FADN:

-    мр Мирјана Бојчевски - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, национални координатор за FADN;

-    Ана Богуновић - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Група за саветодавство;

-    др Славица Чолић – Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, регионални координатор за FADN.

 

Институција домаћин: CREA (канцеларије за FADN у Падови и Риму)

-    Luca Cesaro, CREA Падова координатор за ФАДН за регију Венето;

-    Sonia Marongiu, CREA Падова, методологија прикупљања, контрола и валидација података;

-    Mr Filippo Chiozzotto, CREA Падова, контрола и валидација података;

-    Mr Roberto Henke, CREA Рим, директор;

-    Mr Alfonso Scardera, CREA Рим, национални координатор за FADN;

-    Ms Concetta Cardillo и Giuliano Gabrieli, CREA Рим, селекциони план и СО коефицијенти;

-    Antonio Giampaolo, CREA Песцара, IT сектор, администрација, базе података, апликације, web.