ОДРЖАНА FADN TAIEX РАДИОНИЦА

On September 15, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Categories: FADN, Info
Hits: 1693

У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, уз техничку подршку Европске Комисије у периоду 09-13. септембра 2019. године, у Београду је одржана је друга од три FADN TAIEX радионице на тему: „Унапређење квалитета FADN е података“.

Циљ радионице је јачање капацитета jединице FADN-a у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и других институција укључених у прикупљање и валидацију података у имплементацији FADN система. Фокус радионице био је на тестирању података, успостављању тестова за контролу квалитета података са индивидуалног газдинства и агрегираних. На примерима из Естоније учесници радионице су се упознали са процедурама RIKA1 за контролу квалитета.

Радионици су присуствовали представници националне координационе групе из Министарства, Института за примену науке у пољопривреди, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и представници Републичког завода за статистику.

Модератор радионице била је мр Мирјана Бојчевски, национални координатор.

Предавачи: Marju Aamisepp, Eduard Matveev, Anne Varendi, Agricultural Research Centre, Estonia