Одржана Радионица 2 FADN систем - Aнaлизa пoслoвaња и кoнкурeнтнoсти пoљoприврeднoг гaздинства

On September 26, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 1973

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), организовали су радионицу „FADN систем - Aнaлизa пoслoвaња и кoнкурeнтнoсти пoљoприврeднoг гaздинства“, за 115 саветодаваца 115 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система.

Једнодневна радионица одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, за 4 групе саветодаваца, у периоду 23 - 26. септембра 2019. године.

У циљу унапређења FADN система у Србији, неопходно је да се саветодавци теоријски и практично обуче за анализу пословања пoљoприврeднoг гaздинствa нa бaзи FADN пoдaтaкa и унапред дефинисаних шаблона за анализу 8 типова пољопривредне производње. У складу с тим, саветодавци су упознати са основама конкурентности и анализе пословања пољопривредног газдинства, на основу повратне информације за пољопривредне произвођаче. На радионици је урађена анализа пословања пољопривредног газдинства на четрири студије случаја: свињарство и живинарство, млечно говедарство, ратарство и хортикултура на отвореном и воћарство и виноградарство.

Предавачи на едукацији били су:

Проф. др Раде Поповић, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Јонел Субић, Институт за економику пољопривреде, Београд

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде