ОДРЖАНА FADN TAIEX РАДИОНИЦА

On Jul 22, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Categories: FADN, Info
Hits: 1830

У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, уз техничку подршку Европске Комисије у периоду 22-26. јула 2019. године, у Београду је одржана FADN TAIEX радионица на тему: „ Унапређење квалитета FADN е података “.
Циљ радионице био је јачање капацитета jединице FADN-a у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и других институција укључених у прикупљање и валидацију података у имплементацији FADN система квалитета података на нивоу индивидуалних газдинстава. Ово се пре сввега односи на даља побољшања система контроле квалитета података надоградњом постојећег система тестирања, као и успостављање нових напредних тестова за контролу квалитета повретне инфпормације на нивоу индивидуалног газдинства.
Радионици су присуствовали представници националне координационе групе из Министарства, Института за примену науке у пољопривреди, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и представници Института за економику пољопривреде.

Модератор радионице била је мр Мирјана Бојчевски, национални координатор.
Предавачи: Eduard Matveev, Anne Varendi, Agricultural Research Centre, Estonia