Одржана Радионица 1: Уношење ФАДН података у софтвер за 2016. годину

Starting on Mart 22, 2017 00:25
Hits: 3343

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку за унос података у FADN софтвер за саветодаваце који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна едукацијa, за 117 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије, одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, у периоду 14 - 17. марта 2017. године.

 

 

 

Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са изменама у FADN софтверској апликацији и практично обуче за унос података података из Годишњег упитника за 2016. годину. Саветодавцима су представљени Законска регулатива која се односи на FADN, основни принципи функционисања базе као и рокови везани за унос, затварање и валидацију Упитника. На примеру студије случаја приказани су приступ апликацији, поступак отварања Упитника за унос података, процедура затварања упитника, логичке контроле података, валидацијске поруке и њихова објашњења. Такође, учесници су упознати са најчешћим грешкама у уносу података, као и са захтевима у комуникацији са представницима ИПН (регионално тело) и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.


Предавачи на едукацији били су:

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Др Славица Чолић, Институт за примену науке у пољопривреди
Ма Никола Љиљанић, Институт за примену науке у пољопривреди
Роберт Радишић, Институт за примену науке у пољопривреди

Презентације

Izvor: IPN