ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА ЗА РАДИОНИЦУ 2: ФАДН СИСТЕМ - АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ И ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПО ГОДИНАМА

On September 28, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 2549

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, а у циљу ефикасног функционисања FADN система, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреде организовали су обуку: Анализа пословања појединачног пољопривредног газдинства, анализа конкурентности и поређење резултата по годинама за 115 саветодаваца из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије који прикупљају податке у оквиру FADN система. Једнодневна обука одржанa je у Институту за примену науке у пољопривреди, у периоду 24 - 27. септембра 2018. године.
Циљ едукације био је да се саветодавци теоретски и практично упознају са начином тумачења резултата и показатеља из обрасца повратне информације, како би на прецизнији и обухватнији начин употпунили саветодавне активности на FADN газдинствима.
На примеру студије случаја приказани су начини израчунавања појединих показатеља, као и закључци и препоруке које на основу њих могу добити у циљу унапређења пословања газдинстава.
Саветодавцима су такође представљене основне ставке и начин израде бизнис плана, могућности коришћења FADN података за израду бизнис планова, као и софтверска апликација за лакшу израду бизнис планова.

 

Предавачи на едукацији били су:

Проф. др Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет у Земуну

Проф. др Раде Поповић, Економски факултет у Суботици

Проф. др Јонел Субић, Институт за економику пољопривреде

Мр Мирјана Бојчевски, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде