Boks za prašenje krmača

Više
16 sep 2021 14:06 #47162 od Petrović Igor
Gubici за vreme i posle prašenja krmača mogu biti veoma visoki, uglavnom se javljaju kao posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. Krmače je potrebno u boks za prašenje, prevesti nekoliko dana pre samog prašenja, tu ostaju sve do zalučenja prasadi. Boks za prašenje mora da ispuni dva najvažnija uslova :
• da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od gaženja, ugnječenja i povređivanja od strane krmača i
• da omogući brz i nesmetan rast i razvoj prasadi.
Uklještivač za krmaču čini centralni deo boksa i gradi se od 2-4 horizontalne metalne cevi. U donjem delu širina uklještivača iznosi oko 70 cm a u gornjem je nešto sužen. Donja cev uklještivača treba da je na visini 30 cm od poda boksa što omogućuje da prasad slobodno priđu do vimena i onemogućuje da se krmača podvuče pod cev. Na donju cev se postavlja 5-6 kratkih vertikalnih cevi prema podu dužine oko 15 cm. Gornji parovi horizontalnih cevi se sužavaju. U gornjem delu poprečnim cevima uklještivač se praktično zatvara. Ispred uklještivača nalazi se korito sa pojilicom, koje treba da se lako vadi i održava u čistom stanju.
Ograda boksa je visine 60 do 75 cm. Prednji deo odnosno dve trećine od ukupne dužine poda ležišta za krmače treba da bude pun i sa dobrom toplotnom izolacijom. Zadnji deo poda ležišta je po pravilu rešetkast, što olakšava čišćenje i daje potrebnu stabilnost zadnjim nogama krmača. Sa jedne i sa druge strane ukleštenja nalaze se prostori za prasad što omogućava sisanje kod oba položaja tela krmača. Širina prostora za prasad je 40 – 70 cm. Veći deo prostora služi za boravak i ležanje prasadi, treba da bude dobro termo izolovan i najčešće se pravi u obliku gumenog prekrivača. Ostali deo poda je rešetkast. U većem delu smeštena je grejalica i valov za prihranjivanje prasadi. Pojilice se postavljaju bliže hodniku za čišćenje što omogućava da se prasad istovremeno navikavaju da izbacuju feces u vlažnom delu u blizini pojilica.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.293 sekundi
Powered by Kunena Forum