Kalifornijski cvetni trips na povrću

Više
22 jun 2021 12:48 #46299 od Onć Jovanović Eleonora
U letnjem periodu veoma je česta pojava tripsa, grupe štetnih insekata čije suzbijanje je prilično komplikovano, ukoliko se ne odradi u početnim fazama pojave. Pored nanošenja direktnih šteta, hraneći se polenom i cvetom, pupoljcima što dovodi do smanjenja prinosa i deformiteta plodova. Ovi insekti su i prenosioci virusa tačkaste bronzavosti paradajza, koji je veoma štetan po biljku. Tripsi se hrane biljkama i na otvorenom, na povrću, ukrasnim i korovskim biljkama a takođe I u zatvorenom prostoru, gde pričinjavaju i najveće štete. Stoga, mere suzbijanja moraju biti kompleksne i adekvatno isplanirane.
Kalifornijski trips je opasna i ekonomski značajna štetočina povrća u zaštićenom prostoru. Spada u grupu polifagnih štetočina. Štetočina se najčešće nalazi na cvetu, gde se hrani sisanjem biljnih sokova od najmekših delova usled čega plodovi ostaju sitniji deformisani sa nekrotičnim pegama na paprici. Svojim oštećenjima umanjuju tržišnu vrednost proizvoda. Na krastavcu se javlja od februara do decembra. Znači tokom nekoliko ciklusa proizvodnje tokom godine jer uslovi za razvoj u zaštićenom prostoru mu odgovaraju. Ima 12-15 generacija koje se preklapaju.
To su sitni insekti dužine 1-1,5 mm sa tankim krilima i dugim resama na njima. Tripsi imaju usni aparat sa testericom kojom probijaju kutikulu na listovima ili laticama cvetova. Kao sitni insekti obično ostaju skriveni u cvetu biljaka gde se hrane sokovima. pravi direktne štete hraneći se polenom i cvetom, pupoljcima što dovodi do smanjenja prinosa i deformiteta plodova.

SUZBIJANJE:
Preventivne agrotehničke mere suzbijanja: redovno uklanjanje korova naročito oko plastenika i staklenika, postavljanje i pravilno raspoređivanje plavih lepljivih ploča kojima se detektuje prisustvo ove štetočine ali postavljanjem većeg broja lepljivih ploča one mogu imati ulogu suzbijanja tripsa (najmanje 10 lepljivih ploča na 500 m2), postavljanje mreža protiv insekata na svim otvorima u objektima u gde se proizvodnja odvija.
Suzbijanje hemijskim putem: suzbijanje je otežano jer je otporan je na veliki broj insekticida koji se primenjuju a i zbog skrivenog života na biljci. Insekticidi koji se koriste uglavnom deluju na larvene stadijuma tripsa L1 i L2. Ne deluju na jaja ni na lutku koje se uglavnom nalaze na zemlji. Na početku vegetacije je najbolje primenti formetanat-hidrohlorid. S obzirom na biologiju tripsa neophodno je – sprečiti izlaženje novih odraslih tripsa pa se preporučuje pored folijarne primene i prskanje-zalivanje zemljišta kada larve L2 nakon ishrane padaju na zemlju i prelaze u stadijum predlutke i lutke. Ona je slična larvama ali ima manja krila penje se na list odnosno cvet ali se ne hrani. Prskanje zemljišta je potrebno izvesti nakon folijarne primene formetanat-hidrohlorid-a a pre formiranja lutke. Najbolje je tretirati insekticidima kao što su abamectin, spinosad, i sl). Na taj način se sprečava izletanje novih imaga tripsa i smanjuje se njegova brojnost. Potrebno je smenjivati primenu navedenog insekticida sa insekticidom Laser (am spinosad) 240 SC koji treba primenjivati u količini 0,5 l po ha. Njegova karenca je 7 dana.
Vrlo je važno zalivanje zemljišta jer samo prskanjem folijarno kalifornijski trips se ne može suzbiti. Zbog velikog broja generacija uzeti u obzir da se inskticidi mogu primeniti najviše dva-tri puta i njihov raspored primene mora biti veoma stručan. Aplikacija insekticida mora biti kvalitena jer su oni zavučeni u razna skrovita mesta biljaka i prostora proizvodnje. Mora se primnjivati sa većom količinom vode (400-600 l).
Eleonora Onć Jovanović, PSSS Beograd

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.323 sekundi
Powered by Kunena Forum