UPIS U VINOGRADARSKI I VINARSKI REGISTAR

Više
30 sep 2018 17:50 #34508 od Marinković Dejan
Vinogradarski i vinski registar nastali su kao tekovina obaveze koju je Republika Srbija preuzela prilikom potpisivanja SSP-a, a odnosi se na usaglašavanje zakonske regulative između EU i naše zemlje u oblasti vinogradarstva i vinarstva. Ova regulativa je jedna od najobimnijih u Uniji, pa su službe u Ministarstvu poljoprivrede relativno rano počele pripreme i do sada su izradile veliku dokumentaciju, koja uključuje čak 16 podzakonskih akata.

Pomenuti registri su svojevrsne baze podataka u kojima se evidentira proizvodnja i promet grožđa i vina u našoj zemlji. Od nedavno postoji obaveza upisa naših proizvođača u pomenute baze, preko odgovarajućih kancelarija ovlašćene organizacije-Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš (kancelarija u Omladinskih brigada 1, poslovna zgrada SIV-a 3 u Beogradu nadležna je za Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski okrug i grad Beograd; nadležna osoba-Ivan Dodok 011/311-3935-011 i 285-6073).

Upis u Registre vrši se na osnovu zahteva, popunjavanjem obrazaca VV1 (vinogradarski) i VV2 (vinarski registar). Upis a zatim i prijava proizvodnje u Vinogradarski registar vrši se svake godine do 15. novembra. Ovaj formular sadrži 3 odvojena dela: prvi deo odnosi se na podatke vezane samo za fizičko lice-vlasnika vinogradarskih parcela i on se popunjava samo jedanput, prilikom upisa u Vinogradarski registar. Drugi deo je vezan za popunjavanje podataka o vinogradarskim parcelama (vlasništvo, položaj, površina) i on se popunjava takođe samo prvi put, a kasnije ispravlja/dopunjava, ukoliko proizvođač prijavi neke promene u statusu parcela u obavezujućem vremenskom roku od 15 dana. Treći deo VV1-obrasca vezan je za podatke o samoj proizvodnji grožđa u parcelama (sorta, podloga, uzgojni oblik, prinos i namena grožđa) i on se popunjava svake godine nakon završene berbe.

Upis i prijava proizvodnje i prometa vina u Vinarski registar odnosi se na pravna lica i preduzetnike. Zakonski termin obavezne prijave proizvodnje je do 31. decembra, podrazumevajući da tržišna vinska godina (godišnja promena podataka o proizvodnji i/ili uvozu šire, vina i dr. proizvoda kod proizvođača i trgovaca sa prometom od preko 100,000 l vina godišnje) obuhvata period od 1. avgusta prethodne godine do 31. jula naredne godine. Svaka promena podataka vezana za opremu, sudove dužna je da se prijavi do 15 dana od nastale promene Ministarstvu poljoprivrede, kome se prijavljuju proizvodnja i zalihe polu- i gotovih proizvoda od grožđa. VV2-obrazac sadrži 4 sekcije: 1. Sekcija je vezana za podatke o podnosiocu zahteva, 2. za podatke o vinariji, 3. Sekcija odnosi se na podatke o tržišnoj vinskoj godini, a 4. Sekcija za podatke o zalihama vina i dr. proizvoda zaključno sa datumom 31.07. Poslednje dve sekcije se popunjavaju svake godine, a prve dve-samo jedanput, na početku, a eventualno se podaci ispravljaju ukoliko dođe do nekih promena u statusu firme ili vinarije.

Sve dodatne informacije, uključujući i elektronske verzije VV1 i VV2 obrasca, moguće je pribaviti na Web-adresi: www.minpolj.gov.rs./vinarski registar


mr Dejan Marinković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.067 sekundi
Powered by Kunena Forum