Poslovanje zadruge- Perić Predrag

Više
23 sep 2018 12:53 #34361 od Perić Predrag
U skladu sa ugovorom o osnivanju, zadruga posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun zadrugara ili u ime i za račun zadrugara.
U skladu sa zakonom i zadružnim pravilima i na osnovu posebno zaključenog ugovora, zadruga u svom poslovanju koristi imovinu zadruge, a takođe može da koristi rad zadrugara i sredstva u svojini zadrugara i drugih fizičkih i pravnih lica.
U okviru delatnosti određene u osnivačkom aktu, zadruga može da obavlja poslove i sa licima koja nisu zadrugari u skladu sa posebno zaključenim ugovorom i zadružnim pravilima.
U pravnom prometu, zadruga odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom, dok zadrugar odgovara za obaveze zadruge do visine svog uloga.
Zadruga vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi finansijske izveštaje i to pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Revizija finansijskih izveštaja zadruge vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.
Perić Predrag
PSSS Mladenovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.435 sekundi
Powered by Kunena Forum