Uslovi za dobijanje sredstava IPARD fondova,mleko i meso - Branislav Radovanović

Više
05 okt 2017 09:39 #30267 od Radovanović Branislav
Sektor mesa

Lice u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projkta u sektoru mesa ako:
1) u Registru ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
2) ima objekat kapaciteta do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.
Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana koje ima objekat kapaciteta više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca i koza ili više od 10.000 svinja ili više od 50.000 brojlera po turnusu, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
1) izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mleka

Lice u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projkta u sektoru mleka ako:
1) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva, koja je obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) u Registru ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
3) je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;
4) ima do 300 mlečnih krava.
Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana koje ima više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:
1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
2) investicije u proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora na gazdinstvu.
Branislav Radovanović dipl.ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.400 sekundi
Powered by Kunena Forum