TEHNOLOGIJA FARMSKE ISHRANE KRMAČA I NAZIMICA

Više
13 apr 2011 12:40 #29455 od Krajnović Dragoljub
Ishrana priplodnih nazimica

Prasad odabrana za priplod ,dok su u udgajivalištu hrane se kao i ostala odlučena prasad. Dok se nalaze u toviličtu u periodu predtova,ishrana je koncipirana kao i za kategoruju tovljenika, dok u fazi tova II ishrana se svodi na smešu za priplodne svinje sve do zadnjeg odabiranja za uvođenje u priplod koje se utvrđuje postupkom šaliranja. Posle završenog odabira za priplod, nazimice odlazae u objekat bukarište-čekalište, gde se smeštaju u grupne bokseve gde se smeštaju u grupne bokseve po 5 ili 6 grla zajedno i hrane se dva puta dnevno i to smešom za priplodne svinje. U ovoj fazi grla se hrane do sitosti, odnosno orijentaciono, treba davati 3 kg hrane po grlu dnevno.U ovim boksovima,nazimice ostaju do oplodnje, kada se prebacuju u individualne boksove. Posle oplodnje hrana se smanjuje na količinu od 1,8-2,00 kg dnevno. Kada grla postignu 85 dana suprasnosti, odnosno kada uđu u zadnji mesec graviditeta, smeštaju se u grupne boksove i postipak je sa njima isti kao i sa suprasnim krmačama.

Ishrana krmača od zalučenja do pripusta

Po zalučenju krmače se smeštaju u grupne boksove, ali pri tome treba voditi računa da u jednom boksu budu što ujednačenija grla po pitanju kondicile i mase.U periodu od zalučenja do oplodnje,krmače trba hraniti što obilnije, naročito one koje su u slabijoj kondiciji. Najbolji efekat se postiže kada se povećana količina hrane daje 7-14 dana i ne bi trbalo da traje duže od 15 dana. Dnevnu kolišinu hrane trebalo bi davati u 2 ravnomerno rasporećena obroka. Prosečan dnevni obrok iznosi oko 3 kg po grlu. Ukoliko se estrus ne javi u periodu od 15 dana, količina hrane u toku dana smanjuje se za 2 kg u odnosu na predhoni dnevni obrok. Pošto je ovaj period jedini prazan hod-cilj je da on traje što kraće,praktično do 10 dana. Zato je od posebne vaznosti uloga radnika i stručnjaka koji suzaduženi za ovaj deo proizvodnje.

Ishrana krmača u suprasnosti

Posle oplodnje krmače se nalaze u individualnim boksevima, gde se hrane 2 puta dnevno sve do 85.dana suprasnosti, kada je predviđeno da se grla smeštaju u grupne bokseve, jer ulaze u zadnji mesec bremenitosti. U zadnjem mesecu suprasnosti obrok se krmačama povećava na količinu od 3 kg po grlu, raspoređenu u 2 ravnomerna obroka.Dragoljub Krajnović, dipl. ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.656 sekundi
Powered by Kunena Forum