Lokalna strategija ruralnog razvoja - LEADER pristup

Više
21 dec 2015 08:15 #29077 od Koprivica Radmila
Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog područja je mera IPARD programa koja će se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017.godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predviđeno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, nacinalnih fondova i privatnog sektora. Najznačajniji mehanizam za sprovođenje LEADER-a na lokalnom nivou biće Lokalne akcione grupe (LAG), koje će činiti predstavnici različitih društvenih, privrednih i političkih sektora koji postoje u lokalnoj zajednici. Upravljanje LEADER programom karakteriše nekoliko najbitnijih elemenata:
- Svaki LAG ( lokalna akciona grupa) mora da definiše sopstveno geografsko područje(povezana oblast sa 5.000 do 150.000 stanovnika, za koju je nadležan).
- LAG mora da napravi strateški plan za svoju oblast. To su multi-sektorski planovi koji se kreiraju na lokalnom nivou, a šalju se na odobravanje instituciji na nacionalnom nivo
- Po odobravanju planova LAG-ovi su odgovorni za za njihovo sprovođenje tokom trajanja LEADER programa.

Prioriteti razvojnih planova za ruralne oblasti su:

1. Korišćenje novih tehnologija koji bi proizvode i usluge ruralnih područja učinili konkurentnijim;
2. Unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama;
3. Poboljšanje pristupa tržištu malih proizvodnih jedinica kroz lokalne akcije;
4. Najbolje moguće korišćenje prirodnih i kulturnih resursa lokalnih zajednica.


Stoga bi trebali ubrzati aktivnosti na:

1. Pripremi i donošenju neophodnih strateških dokumenata iz ove oblasti;
2. Osnivanju LAG mreže;
3. Pokrenuti formalne obrazovne programe iz oblasti ruralnog razvoja i podržati neformalne;
4. Obezbediti bolju komunikaciju i koordinaciju svih aktera koji će biti uključeni u sprovođenje ovog programa.
Radmila Koprivica

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.325 sekundi
Powered by Kunena Forum