OBAVEZA UPISA U VINOGRADARSKI REGISTAR

Više
27 jun 2017 17:40 #28679 od Marinković Dejan
Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se utvrde tačne površine pod vinovom lozom na teritoriji RS, što predstavlja obavezu naše zemlje u procesu usklađivanja sa standardima EU. Jedan od ciljeva ove tekovine EU je da se promoviše naša zemlja sa svim vinograrskim specifičnostima koje pojedini njeni krajevi nose i da naša vina, a pre svega vina sa geografskim poreklom, postanu prepoznatljiva na tržištu EU čak i pre nego što budemo ušli u ovu međunarodnu ekonomsku i pravnu uniju evropskih zemalja.
Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar onih fizičkih, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 0,1 ha vinograda, a ostvaruju komercijalnu proizvodnju. Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi fizičko odnosno pravno lice (preduzetnik), u nekoj od najbližih kancelarija stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš, shodno sedištu proizvođača grožđa - fizičkog ili pravnog lica. Uz zahtev se podnosi i dokumentacija vezana za dokazivanje prava svojine nad katastarskom parcelom uvedenom u vinogradarsku proizvodnju (u slučaju neupisanog prava svojine u katastarski list priznaje se i rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr.; ugovor o zakupu, odnosno korišćenju vinogradarske parcele-ukoliko je u pitanju zakup ili samo korišćenje; izvod iz Registra privrednih subjekata-ukoliko se radi o pravnom licu). Za informacije vezane za upis i podnošenje formulara proizvođači grožđa na teritoriji opštine Grocka i dr. opština koje svojim radom pokriva PSSS Padinska Skela mogu se obratiti osobama zaduženim za administrativne poslove u kancelariji Centra za vinogradarstvo i vinarstvo određenoj za Beograd (okruzi u nadležnosti su Južnobanatski, Mačvanski, Kolubarski i grad Beograd), gde kontakt osobu predstavlja Ivan Dodok (Omladinskih brigada br. 1 poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd, 11000 Beograd, telefon/fah: 011/311-3935,011 285-6073).
Zahtev se podnosi na Obrascu VV1-Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji proizvođači dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od lokalne Uprave za trezor. Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojevima vinogradarske parcele i grafičkim prikazom parcela u proizvodnji. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj, i onaj broj koji mu je jednom dodeljen ne može se dodeliti nekom drugom, npr. u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ukoliko podnese zahtev za brisanje, a na osnovu odluke o prestanku obavljanja vinograrske delatnosti, kao što brisanje može biti pokrenuto i po službenoj dužnosti. Ukoliko dođe do bilo kakve promene u pogledu obima proizvodnje (uvođenje ili izvođenje parcela u proizvodnju) u registar se upisuju promene u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede svake sezone nakon berbe, najkasnije do 15.11. tekuće godine.

mr Dejan Marinković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.632 sekundi
Powered by Kunena Forum