Namena i značaj bukarišta

Više
08 jul 2020 14:17 #42110 od Krajnović Dragoljub
Krajnović Dragoljub je napravio novu temu: Namena i značaj bukarišta
Namena i značaj bukarišta

Deo objekta na svinjarskoj farmi namenjen za priplodna ženska grla (krmače i nazimice) koje trebaju da budu osemenjene ili kod kojih treba da se izazove polni žar(estrus) naziva se bukarište.U ovom odeljenju se drže isključivo one krmače i nazimice koje treba u što manjem broju narednih dana (najviše 7-10) osemeniti. Da bi se ovaj proces ostvario neophodno je da se u istom objektu nalazi nerast (i li nerastovi) koji mogu služiti za prorodno osemenjavanje ili kao nerastovi za brže izazivanje polnog žara-estrusa.U praksi se za njih koristi termin “probači” .
Ženska grla (krnmače i nazimice) se drže isključivo u kavezima , dok su nerastovi smešteni u boksovima. Kavezi za krmače su posebne namene, pa je i njihova konstrukcija specifična.Standardne su im dimenzije za dužinu 180(200)cm i za širinu 65(70)cm, ali visina se menja i različita je na krajevima kaveza.Na prednjem delu, gde je postavljeno korito visina iznosi 100 cm, , a nasupprot njega zadnji deo je spušten , da bi se na taj način omogućio lakši pristup krmači, a samim tim i bolja kontrola,odnosno osmatranje.
Boksovi za nerastove se koncipiraju na osnovu funkcije nerastova u bukarištu, odnosno da li se koriste za osemenjavanje ili za indukciju estrusa.Shodno tome koriste se manji(do 6 m²) ili veći )do 8 m²). Veći deo boksa je obično sa rešetkastim podom (ili na neki način perforiran). Manji deo se posebno pravi kao udobniji deo za ležanje (najmanje širine 1,2 m). Ograda boksa visine 1,2-1,4 m je obavezno sa vertikalnim šipkama (cevima), zbog sigurnijeg i kontrolisanog kontakata sa krmačama.. U boksu se nalazi veliko korito za ishranu i jedna pojilica. Vrata na boksu su širine 80 cm.
Najbitnije pravilo u bukarištu je blizina krmača sa nerastom-lako ostvarivanje kontakta. Na osnovu ovoga principa koriste se 2 tipa bukarišta:
-Stariji tip ,koji je više zastupljen na farmama i za njega je karakteristično da se nerast, namenski više puta u toku dana pušta iz svog boksa da prolazi hodnikom bukarišta i na taj način ostvaruje brži i jači kontakt sa krmačama. Ovaj postupak direktno utiče na pojavu i brže ispoljavanje polnog žara, koji se tim putem brže otkriva, što omogućava potom brže i sigurnije osemenjavanje;
-noviji tip bukarišta je osmišljen u Danskoj ,na osnovu rada njihovih stručnjaka, pa se sve uspešnije primenjuje po svetu.Dlika ovog tipa je da su nerast i krmače u stalnom neprekidnom kontaktu najmanje 4 dana po zalučenju, odnosno dolsku iz prasilišta. Kavezi za krmače se postavljaju upravo na boks sa nerastom, pa je kontakt “glava - glavi”! Često se kontakt ostvaruje direktnim dodirima njuškama. Smatra se da se kod ovakvog “intenzivnog bukarišta” estrus izaziva još brže, još jače ispoljava i - sigurnije zapaža. Rezultat toga je brže i sigurnije osemenjavanje. Sve to se postiže za 3 dana, svakako ne duže od 6 dana (koliko krmače ostaju u bukarištu). U većini slučajeva estrus “bukne” već 3. dan, osemenjavanje se obavlja 4. i 5. Dana.
Ukoliko se primenjuje ovaj savremeni metod, krmače u tom slučaju ostaju 3 nedelje u bukarištu, ali smeštene i dalje u kaveze, odvojene od delovanja nerasta, bez mogućeg kontakta.

PSSS Beograd Dragoljub Krajnović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.309 sekundi