Energetska vrednost silaže

Više
29 jan 2020 14:55 #40056 od Pipović Neđeljko
Energetska vrednost silaže je najznačajniji nutritivni pokazatelj, a određuje ju količina i probavljivost organskih materija. Kako je skrob najjača energetska hranljiva materija u biljci kukuruza, to će na energetsku vrednost silaže kukuruza presudno uticati klip kukuruza u trenutku žetve. Energetska vrednost silaže kukuruza zavisi i od izbora hibrida, od klimatskih prilika tokom vegetacije, a i od pravilno provedenog postupka siliranja i usitnjavanja.
Inače, veća energetska vrednost silaže znači i kvalitetnija silaža. Energetska vrednost kvalitetne kukuruzne silaže se kreće od 6,1-6,5 MJ NEL/kg SM, a to odgovara u energetskim potrebama za sintezu dva litra mleka.
Optimalna veličina čestica u silaži kukuruza ima višestruko koristan učinak - dužina reza silaže kukuruza pri optimalnoj količini suve materije treba biti od 1,5-1,8 cm, pri čemu se razmak valjaka podešava na 1-2 mm. Ova optimalna dužina reza i podjednako usitnjene čestice biljke značajno utiču na brže i potpunije nabijanje mase u silosu, a pored toga u fino usitnjenoj masi poboljšano je isticanje ćelijskog soka sa vodotopivim šećerima iz kojih bakterije stvaraju i veću količinu poželjne mlečne kiseline. Struktura čestica silaže je važna i sa stanovišta aktivnosti mikroflore buraga te dinamike i toka razgradnje hranjivih materija iz silaže. Krupnija struktura čestica od navedene nepovoljno se odražava na tok razgradnje uz smanjenu iskoristivost, a presitna struktura izaziva pojačano sniženje pH vrednosti buraga (acidoza) i zbog toga smanjenu masnoću mleka. Kako je struktura čestica zavisna o udelu SM u biljci, to u slučaju povećane vlažnosti biljke u vreme žetve povećava se i dužina reza.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.308 sekundi
Powered by Kunena Forum