Uticaji stresora na gajenje svinja

Više
18 dec 2019 10:41 #39583 od Lazarević Verica
U intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji učestalo se javlja stres sindrom koji nanosi veliku ekonomsku štetu. Razni streso utiču negativno, kada je reč i o reprodukciji i o prirastu i o kvalitetu mesa. Kod stres osetljivih svinja javlja se bledo(pale), meko (soft) i vlažne eksudativno (wet exudative) meso na klanju. Smatra se da kod stres osetljivih rasa svinja može doći do ispoljavanja funkcionalnog deficicita ili insuficijencije adrenalne i tiroidne žlezde. Može se sa sigurnošću reći da su porođaj, rođenje, estrus, puerperijum, visokii graviditet fiziološka stanja kada su svinje predisponirane za nastajanje stresa. Najčešći stresori u intenzivnoj svinjarskoj proizodnji nezavisno od njihove prirodesu: socijalni, nutritivni, emocionalni, prenatrpanost, nagle promene mikroklimatskih uslova idr. Postupci koje sprovode odgajivači a koji mogu veoma stresno da utiču na proizvodna grla su: sečenje zuba i repa prasadima, intramuskularne injekcije, odbijanje prasaadi, premeštanje, transport, obeležavanje, merenje idr.

Verica Lazarević
PSSS Jagodina

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.369 sekundi
Powered by Kunena Forum