Znaj reprodukcije u govedarstvu, mr Dejan Randjelović

Više
13 jun 2019 13:45 #37675 od Ranđelović Dejan
Razmnožavanje goveda predstavlja osnovu proizvodnje mleka i mesa. Bez teljenja proizvodnja mleka opada i konačno prestaje. Goveda u 97 do 99 % tele samo jedno tele. Pubertet se kod goveda javlja nakon polnog sazrevanja, a manifestuje se pojavom polnog ciklusa. Pubertet se u proseku javlja oko 9. meseca života, ali na pojavu puberteta utiče rasa (ranozrele rase ulaze u pubertet sa 8 meseci, kasnozrele i nakon 10-tog meseca), ishrana, telesna masa i sezona teljenja. U zavisnosti od rase holštajn-frizijske rase prvi put se osemenjavaju u dobu od 15 meseci, a simentalci u dobu od 16 do 17 meseci i masom 380-390 kilograma ili 60% mase odrasle dobi.
Pojava polne zrelosti manifestuje se polnim ciklusom, koji prosečno kod krava traje 21 dan (17-24 dana). Prva ovulacija nakon teljenja često nije vidljiva, a prvo gonjenje posle teljenja može se uočiti nakon 10 dana. Ako krava nakon teljenja nije u estrusu verovatno se radi o tome da je krava bolesna ili se pojavilo „tiho gonjenje“. Polni ciklus sastoji se od pet faza: proestrum, estrus, metestrus, diestrus i anestrus, od kojih je za reprodukciju goveda najvažniji estrus (teranje, gonjenje). U fazi estrusa ženka je spremna za mužjaka i u toj fazi dolazi do ovulacije. Ispoljava se spoljnim znakovima kao što su: nemir, slabiji apetit, problemi pri muži, vulva je crvena i otečena, povećava se kretanje životinja, krave zaskaču druge krave. Ova faza ciklusa traje 24-36 sati, a osemenjivanje je najuspješnije 12-18 sati nakon pojave prvih znakova estrusa.
Proizvodnja goveđeg mleka i mesa ponajviše zavisi od plodnosti krava. Stoga, u govedarskom menadžmentu imamo određene parametre plodnosti koje pratimo. To su:
Međutelidbeno razdoblje: razdoblje između dva telenja; razdoblje veće od 365 dana je znak slabije plodnosti
Servis period: razdoblje od telenja do ponovne oplodnje; optimalno bi trebalo da traje od 60 – 90 dana
Indeks osemenjavanja: označava broj osemenjavanja po steonoj kravi
Indeks teljenja: odnos između ukupnog broja teljenja krava i junica i prosečnog broja krava u stadu; zadovoljavajući indeks bi trebao biti između 100 i 110
Plodnost krava i sam polni ciklus, posebno kod visoko mlečnih goveda, predstavljaju vrlo osetljivu fazu proizvodnje. Stoga, u današnjem uzgoju postoje brojni faktori koji na nega utiču. Glavni faktor jeste ishrana, a prvenstveno snabdevanje energetskom komponentom obroka. Na plodnost krava povoljno utiče hrana sa više vlakana, jer smanjuje zdravstvene probleme krava i smanjuje međutelidbeni period. Osim toga, treba paziti da hrana nije plesniva, da dugotrajno nije izložena temperaturama višim od 32 °C i vlazi većoj od 75 %. Takođe, u ishrani treba paziti na snabdevanje kalijumom i natrijumom, vitaminom D, kao i elementima poput bakra, joda i mangana. Jak uticaj na plodnost krava ima muža, postupak osemenjavanja, visoka proizvodnja mleka, način držanja, prenatalni gubici (abortusi).
PSSS Leskovac
Savetodavac za stočarstvo
mr Dejan Ranđelović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.783 sekundi
Powered by Kunena Forum