Ishrana nazimica pre bukarenja

Više
10 dec 2018 09:36 #35215 od Krajnović Dragoljub
Krajnović Dragoljub je napravio novu temu: Ishrana nazimica pre bukarenja
Ishrana nazimica pre bukarenja

Mlada ženska grla ostavljaju se za priplod najčešće odgajana sa tovnim svinjama, što predstavlja realan tehnološki problem u proizvodnji. Ako se priplodne nazimice ne formiraju kao izdvojena grupa u proizvodnjji postiže se optimalna telesna razvijenost, ali neminovno kao posledica toga dolazi do kašnjenja pojave prvog estrusa. Zato se u takvim situacijama odgoja pribegava kompromisu između telesne razvijenosti i ispoljavanja prvog estrusa. U širim odgavičkim krugovima podrtžava se stav da bi prvi estrus trebao da se ispolji prilikom dostizanja telesne mase od 60-70 kg i to pri uzrastu od 150-160 dana. Kada je grlo staro 190 dana i sa telesnom masom od 90 kg , obavi se merenje debljine leđne slanine i obavi prva selekcija. Na nekim farmama-gazdinstvima praktikuje se ishrana u periodu pre bukarenja na takav način da se prva selekcija nazimica obavi sa telesnom masom od 100 kg, što se obično rešava stavljanjem ovih grla zajedno sa formiranom grupom tovljenika. U daljem procesu za nazimaice se organizuje ishrana po volji sve do momenta kada se pristupa utvrđivanjju genetskog potencijala, odnosno do organizovanja prve selekcije. Potom se režim ishrane menja i postaje ograničen. Na takav način se obezbeđuje dobar prirast čak i po cenu kasnijeg ispoljavanja prvog estrusa. Međutim, ne sme se napraviti geška u smislu preteranog forsiranja prirasta, na račun odlaganja uvođenja u reprodukciju. Ovog pravila se naročitio treba pridržavati kada je genetika pretežno bazirana na rasama izrazito mesnatog tipa. Maksimalna telesna masa do koje se može odlagati prva oplodnja, eventualno može biti nešto veća kada se radi o svinjama u tipu jorkšira. Dodatni motiv uzgajivača za izbor ovakvog rešenja, jeste jednostavnija tehologaja držanja, pre svega kroz manje namenskih objekata za svinje, kroz manji broj ishrambenih grupa, manji broj tipova obroka i mnoge druge praktične prednosti. Nazimice odabrane za priplod bilo bi idealno smestiti u posebno bukarište u kome već treba da boravi ijedan stariji nerast. Po prebacivanju treba da se organizuje ishrana po „flushing sistemu“. Uvek treba računati da će jedan deo nazimica povađati i kod njih se projektuje ispoljavanje drugog estrusa u uzrastu od 200-210 dana. U toku suprasnosti nazimice treba da uvećaju telesnu masu za oko 45 kg.

PSSS Padinska Skela Dragoljub Krajnović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.377 sekundi