Ishrana krava u fazi zasučenosti - Boban Rosić PSSS Kruševac

Više
18 maj 2018 07:16 #32930 od Rosić Boban
Rosić Boban je napravio novu temu: Ishrana krava u fazi zasučenosti - Boban Rosić PSSS Kruševac
Ishrana krava u periodu zasušenost
Period zasušenosti predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Optimalna dužina perioda zasušenosti iznosi 6 – 8 nedelja.
Odgovarajućom ishranom krava u ovoj fazi može se:
- povećati količina proizvedenog mleka u toku laktacije za 300 – 700 kilograma,
- smanjiti mogućnost za pojavu metaboličkih bolesti.
Obroci za ishranu zasušenih krava treba da obezbede potrebne hranljive materije za:
- održavanje telesne mase,
- porast fetusa i
- zamenu izgubljene telesne mase koja nije zamenjena u toku zadnje faze laktacije.
Cilj ishrane krava u periodu zasušenosti je:
- zasušivanje mlečne žlezde i regeneracija vimena pre teljenja,
- obezbeđenje dopunskih hranljivih materija za razvoj embriona,
- postizanje odgovarajuće telesne kondicije,
- stimulisanje imunog sistema,
- stimulisanje razvoja poželjnih mikroorganizama u rumenu,
- svođenje metaboličkih poremećaja na najmanju meru.
Za uspešnu prevenciju pojave metaboličkih poremećaja treba se pridržavati sledećeg:
- kontrolisati kondiciju krava i prilagođavati ovaj nivo energije u obroku,
- obezbediti potrebe krava u hranljivim materijama,
- sa prelaznim obrokom treba započeti 36 nedelje pre teljenja,
- ne dopustiti konzumiranje suvišnih količina kalcijuma i fosfora,
- ograničiti so na 30 g/dan, kako bi se smanjila mogučnost za pojavu edema,
- za ishranu koristiti seno trava, pošto leguminoze sadrže suvišne količine kalcijuma a malo fosfora.
Da bi uspeli da ispunimo sve predhodno pomenute ciljeve, krave u fazi zasušenja je neophodno podeliti u dve grupe, odnosno hraniti u dve faze.
1. Deo faze zasušenosti
• Traje od momenta zasušivanja pa do ~ 21 dan pred telenje
• Krave se moraju držati i hraniti odvojeno
Da bi se predupredila pojava metaboličkih bolesti:
- ograničiti prirast krava na oko 400 – 500 g/dan
- ocena telesne kondicije treba da poraste sa 3,0 na 3,5
• Konzumiranje suve materije se kreće oko2 % od telesne mase
• Konzumiranje koncentrata treba da bude 12–15 % od suve materije obroka (1.5-2kg)
• Količina koncentrata zavisi i od kondicije krava ( mršave krave mogu i više )
• Obavezno davati obrok iste strukture kao što će biti u narednoj laktaciji
• Silažu cele biljke kukuruza davati u količini od 7 – 10 kg po kravi
• Silaža obezbeđuje energiju, niži nivo kalcijuma i popravlja ukus
2. Deo faze zasušenosti
• Od 21. dana pred telenje do telenja
• Veoma kritična faza u kojoj krava ( rumen ) treba da se pripremi za fazu laktacije
• Tele sve intenzivnije raste i zahteva sve više hranljivih materija
• Konzumiranje suve materije opada na 1.4 do 1.8% od telesne mase
• Konzumiranje koncentrata treba da bude 24-30% od suve materije obroka ( 2.5 – 4.0 kg )
• Ne dodavati so u obrok u slučaju pojave edema vimena
• Od dodataka za preporuku je dodavanje:
- živih ćelija kvasca,
- niacina ( 6 g/dan )
- ako je ketoza problem treba davati neki od preparata na bazi propilen glikola ili kalcijum propionata pre telenja ( KETAL )
Boban Rosić dipl.ing. PSSS Kruševac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.293 sekundi