Linearno ocenjivanje goveda

Više
21 dec 2017 07:09 #30981 od Grozdić Jovan
Grozdić Jovan je napravio novu temu: Linearno ocenjivanje goveda
Je osnova svih savremenih klasifikacionih sistema i temelj svih sistema za opisivanje krava. Zasniva se na merenju osobina tipa bez davanja mišljenja o njima i opisuje stepen izraženosti osobine a ne njenu poželjnost. Prednosti linearnog ocenjivanja su: objektivnost i nepristrasnost, zasnovano na merenju pojedinih osobina, pojedinačna ocena osobina, ocene pokrivaju biološki raspon izraženosti osobina i identifikuju varijacije unutar osobina, linearno opisivanje stepena izraženosti osobine, grlo se posmatra kao funkionalna celina, eksterijer grla je u direktnoj vezi sa zdravljem, plodnošću, iskorišćavanjem hrane, proizvodnim sposobnostima i dugovečnošću, iz odgoja se isključuju sva grla sa degenerativnim osobinamai anomalijama. Značaj linearnog ocenivanja grla: prepoznavanje karakteristika i osobina tipa pomaže da i bez podataka o proizvodnosti pouzdano procenimo sposobnost krave za proizvodnju mleka, dugovečnost, delimično i reprodukciju. Savremena nauka je potvrdila povezanost osobina tipa i konformacije sa proizvodnim sposobnostima grla. Sistem linearnog ocenjivanja omogućio je izračunavanje naslednosti i povezanosti osobina tipa sa produktivnim osobinama, kao i druga istraživanja vezana za telesnu razvijenost, reprodukciju, produktivni život i dugovečnost. Pravovremeno uočavanje neželjenih osobina eksterijera koje se korektivnim planom parenja ispravljaju u narednoj generaciji. Iz generacije u generaciju se postiže veća proizvodnja mleka po grlu. Krave sa dobrom konformacijom su efikasniji korisnici kabaste hrane, manje su podložne bolestima vimena i boljih su reproduktivnih osobina. Vizuelna procena i prepoznavanje karakteristika krave je preliminarni pokazatelj mlečnosti, dugovečnosti i reprodukcije. Ocenjivanjem se identifikuju prednosti i mogućnosti za poboljšanje stada što može dovesti do ubrzanog genetskog napredka stada kada se koristi u kombinaciji sa korektivnim planom osemenjavanja. Ocenjivanje je važna mera u upravljanju stadom koja pomaževvlasniku da poboljša funkionalnu usaglašenost stada i da selekciju usmeri ka prirodnoj sposobnosti krave da proizvede veću količinu mleka tokom dužeg životnog veka da prepozna i odabere takve krave u stadu. U skladu sa ogajivačkim ciljevima, sistem ocenjivanja ima za cilj da odabere kravu sa optimalnom funkcionalnošću, da je laka za rad, otporna na stres i bolesti, neproblematična i jeftina za održavanje. Sa linearnim ocenjivanjem stada pokreće se nekoliko metoda za poboljšanje samog stada. Korišćenjem informacija iz linearnog ocenjivanja donose se profitabilne odluke u daljem upravljanju stadom.
Prednost linearnog ocenjivanja za vlasnike stada: linearno ocenjivanje je metod za identifikovanje problematičnih krava koje mogu na vreme da se izluče iz stada, daje uvid u moguće promene u upraljanju stadom, čak i samo 1 ocenjivanje životinje u toku života daje korisne informacijeo njenom veku iskorišćavanja, konsultacije sa objektivnim i nepristrasnim stručnjakom (ocenjivačem) koji poznaje sve farme u vašem regionu, „alat“ koji pomaže u selekciji stada za brži genetski napredak izborom najboljih krava u stadu za dalje unapređenje stada, izborom optimalnih bikova u izradi plana osemenjavanja na nivou stada, ili individualno- korektivnog za svaku kravu.
Jovan Grozdić dip.ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.293 sekundi