Faktori koji utiču na konzumiranje hrane

Više
18 okt 2017 14:04 #30432 od Ćurčić Ljiljana
Najvažniji faktori koji utiču na obim konzumiranja hrane i hranljivih matrija obroka su: produktivnost, kvalitet hraniva , koncentracija obroka i starost grla. Dobro konzumiranje hrane moguće je obezbediti samo dobrom kombinacijom većeg broja kvalitetnih kabastih i koncentrovanih hraniva.
Produktivnost. Krave visoke produktivnosti, posle telenja u ranoj fazi laktacije nemaju dobar apetit, slabije konzumiraju hranu. U tom periodu konzumiranje nije usklađenio sa količinom proizvedenog mleka. Tada se potrebe za proizvodnju mleka u potpunosti ne mogu obezbediti samo putem konzumiranja obroka, već se delimično obezbeđuju iz telesnih rezervi.
Kvalitet hraniva. Poboljšanjem kvaliteta hraniva istovremeno se poboljšava svarljivost i povećava obim konzumiranja hrane i hranljivih materija obroka. Na kvalitet hraniva može da se utiče primenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških postupaka koji utiču na kvalitet kao što su : način čuvanja i skladištenja, optimalno vreme kosidbe, sušenje , konzervisanje i siliranje...
Koncentracija obroka: Povećanje koncentracije hranljivih materija u suvoj materiji u odnosu na važeće preporuke, dovodi do smanjenja obima konzumiranja hrane.
Starost. Mlade životinje konzumiraju više hrane po jedinici telesne mere u odnosu na starije i to zbog povećanog metabolizma i intenzivnog rasta. U periodu porasta može da se utiče na razviće organa za varenje, dok kod odraslih životinja se teško može promeniti zapremina organa za varenje. Količinom suve materije na 100 kg telesne mase se izražava veličina obroka za krave. Kod visoko produktivnih grla količina SM bi trebalo da se kreće u granicama između 3,5-4,5 kg na 100 kg telesne mase. Kod zasušenih krava se kreće između 2,0-2,5 kg na 100 kg telesne mase, što zavisi od kondicije i očekivane proizvodnje u narednoj laktaciji.

Psss Čačak,
Ljiljana Ćurčić

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.683 sekundi
Powered by Kunena Forum