Stanje stočarstva na području grada Novog Pazara i opština Sjenica i Tutin

Više
02 jun 2011 12:11 #29555 od Trtovac Zumreta
Trtovac Zumreta je napravio novu temu: Stanje stočarstva na području grada Novog Pazara i opština Sjenica i Tutin
Područje grada Novog Pazara i opština Sjenica i Tutin je brdsko-planinsko područje, gde kvalitetni i zdravi pašnjaci pružaju povoljne uslove za razvoj stočarstva. U strukturi stoke uglavnom se gaje goveda, ovce, a manje koze. Osnovna grana stočarstva je proizvodnja mleka. Podaci o brojnom stanju stoke u poslednjih deset godina govore da nije bilo značajnih promena i ulaganja u oblasti govedarstva, dok brojno stanje ovaca pokazuje trend drastičnog smanjenja, pa ako se takvo stanje nastavi, za nekoliko godina ovca će biti veoma retka vrsta.

Saobraćajne prilike, udaljenost od većih potrošačkih centara i odsustvo prerađivačkih kapaciteta uslovili su preradu mleka u autohtone mlečne proizvode i to: sir, kajmak, maslo, pavlaka sa paprikom.

Stočarsku proizvodnju i preradu karakteriše usitnjenost proizvodnje i varijabilan kvalitet proizvoda kao i ekstenzivnost.

Ekstenzivnost se odnosi na način korišćenja pašnjaka, na rasni sastav, mužu kao i sistem uzgoja koji obuhvata napajanje, ishranu i izđubrivanje.

Problemi na ovom području karakteristični su i za druga područja stočarske proizvodnje.

Ti problemi su:
- niske i nesigurne cene
- nemogućnost čuvanja proizvoda za duži period
- Otežana realizacija proizvoda

Dipl.ing stočarstva Zumreta Trtovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.481 sekundi