UTICAJ VISOKIH TEMPERATURA NA PROIZVODNJU MLEKA

Više
13 jul 2016 10:30 #29445 od Pipović Neđeljko
U periodu koji dolazi za očekivati je da će temperature vazduha dostizati vrednosti preko 30 ºC što za svaku životinju predstavlja izuzetno veliki stres. Kod krava dojilja i proizvodnje mleka taj se stres manifestuje kroz manju konzumaciju hrane, veće potrebe za svežom pitkom vodom, slabije znakove gonjenja i na kraju opadanjem proizvodnje mleka koja se može u letnjim mesecima smanjiti i do 50 %
. Uz visoke temperature posebno je važan i negativan uticaj visoke vlage u vazduhu. Koliko parametar vlage utiče na proizvodnju mleka vidi se iz činjenice da se kod temperature vazduha od 28 ºC i vlažnosti 30 % goveda praktično ne nalaze u stresu ali temperatura od 30 ºC i vlažnosti od 85 % karakteriše se kao izuzetno jak stres za životinju.

Ovakve visoke temperature u kombinaciji s visokom vlažnošću vazduha mogu imati i letalne/smrtonosne posledice pa je izuzetno važno da se svaki stočar pripremi kako bi se gubici sveli na najmanju moguću meru.

Šta valja činiti ?

– Kod izgradnje novih stajskih objekata posebnu pažnju obratiti na zapreminu objekata i kvalitetno izvođenje prirodne ventilacije.
– Životinjama osigurati dovoljne količine pitke i sveže vode. Životinje s niskom proizvodnjom mleka kod temperature od 15 ºC troše oko 60 litara vode na dan dok životinja koja proizvodi oko 35 litara mleka dnevno i pri temperaturi okoline oko 30 ºC popije dnevno i preko 150 litara vode. Životinja koja ne dobije dovoljne količine vode slabije konzumira hranu za 25-30 % što posledično vodi i ka manjoj proizvodnji mleka.
– Životinje zaštititi od direktnog uticaja sunčevog zračenja na način da se na ispustima izgrade nadstrešnice ili posadi drveće.
– Posmatranje “teranja” krava obavljati kasno uveče i rano ujutro kada su temperature niže. Naime za vreme velikih vrućina trajanje estrusa je kraće a često nema ni vidljivih znakova.
– U obroku krava povećati nivo unosa energije kako bi se smanjio nedostatak energije izazvan smanjenom konzumacijom hrane.
– Krave hraniti u hladnije doba dana (kasno uveče ili rano ujutro) te paziti da ne zaostaje stara hrana koja se lako kvari te je životinje ne žele uzimati.
– Paziti da staja nije prenaseljena grlima goveda.
– Održavati higijenu staje, redovno menjati prostirku i redovno raditi dezinfekciju objekta kako bi se smanjio broj muva i komaraca.
– Postaviti dodatnu ventilaciju unutar objekta (posebni ventilatori) te koristiti sistem hlađenja hladnom vodom .Neđeljko Pipović,
dipl. ing. poljoprivrede

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.418 sekundi
Powered by Kunena Forum