Документација уз пријаву на Конкурс за остваривање подстицаја за подршку младим

Više
22 nov 2019 09:14 #39281 od Zafirović Stojanović Milena
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Уз пријаву на Конкурс подносилац доставља:
- предрачун за набавку инвестиције не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;
- изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс
- уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;
- уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
- потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
- потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;
- извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;
- копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, за подстицаје који се односе на инвестиције везане за производњу грожђа.
Милена Зафировић, дипл. инж.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.504 sekundi
Powered by Kunena Forum