Правилник о подстицајима за премију осигурања усева вишегодишњих засада,животиња

Više
19 maj 2019 12:39 #37372 od Jelić Dragana
Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, као и образац захтева за остваривање права на регрес.
Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао:
- усеве и плодове од ризика умањења приноса (ратарске културе – житарице и индустријско биље, повртарске културе; воћарске културе, винова лоза и хмељ);
- расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;
- животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.
Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћене премије осигурања умањене за износ пореза. Максимални износи подстицаја су:
1.за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара
2.за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара
3.за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара
4. за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара
5.за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.
Максималан износ за све врсте подстицаја које корисник може да оствари износи 2.500.000 динара.
Захтев за остваривање права на регрес подноси се Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.
Уз захтев се подноси оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.
Ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Драгана Јелић, мастер менаџер

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.440 sekundi
Powered by Kunena Forum