Производња органског лековитог и ароматичног биља

Više
09 maj 2019 19:25 #37268 od Pavlović Mladen
Србија са великог дела своје територије има добре услове да сакупља, гаји и прерађује лековито биље и шумске плодове према критеријумима органске производње.
Стога је сакупљање лековитог и ароматичног биља, као и плантажна производња, активност у оквиру које се ти принципи могу најефикасније применити. Сакупљање биља и шумских плодова или дивљег воћа у органској производњи обавља се по прописаном поступку са тачно дефинисаних подручја, довољно удаљених од прометних путева и већих индустријских постројења. Значајан део територије Србије припада брдско—планинском подручју. Ова подручја се одликују екстензивном пољопривредном производњом, удаљена су од већих загађивача и немају развијену инфраструктуру. Органска производња лековитог и ароматичног биља у комбинацији са сакупљањем самониклог биља и шумских плодова може бити значајан правац развоја породичних газдинстава у овом подручју. У планинским деловима Србије постоје значајне површине земљишта које се дужи временски период нису користиле у пољопривредне сврхе. На оваквим парцелама, као и на планинским ливадама и пашњацима постоји могућност да производња и сакупљање лековитог биља у органском режиму производње започне већ у првој години, без периода конверзије земљишта.
Због слабије тражње на домаћем тржишту за органски произведеним биљним сировинама и биљним производима сакупљање и гајење у органском режиму није довољно развијено. Поједина предузећа су радила сертификцију подручја, али овај вид сакупљања није заживео. Тражња на међународном тржишту је далеко већа, међутим у Србији не постоје значајније количине органски произведеног лековитог биља, сем мањих количина органски произведених етарских уља, које се извози.
Цена органски произведеног лековитог биља у поређењу са конвенционалним је најчешће за 20—30 % већа, мада постоје велика одступања у зависности од понуде и тражње. У неким случајевима, када је тражња већа од понуде, цене могу бити и 100% веће од уобичајене.

мр Младен Павловић
ПССС Младновац

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.600 sekundi
Powered by Kunena Forum