Правилника о упису и обнови регистрације пољопривреног газдинства

Više
17 mar 2019 13:33 #36680 od Jelić Dragana
Jelić Dragana je napravio novu temu: Правилника о упису и обнови регистрације пољопривреног газдинства
Нови Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства објављен је у Службеном гласнику 21. децембра 2018. године.
По овом Правилнику обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру врши се сваке године, у периоду од 1.марта до 30. априла. Обавеза носиоца пољопривредног газдинства је да промене статусних података у Регистру врши у року од 30 дана од настанка промене и то за :
1. Породично пољопривредно газдинство – промена података која се односе на:
- носиоца породичног пољопривредног газдинства,
- број чланова породичног пољопривредног газдинства,
- пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства,
- број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
- број газдинства ( ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

2. Пољопривредно газдинство – промена података која се односи на:
- статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу које је уписано у Регистар,
- седиште, односно пребивалиште,
- број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
- делатност у Агенцији за привредне регистре,
- број газдинства ( ХИД ) на којима се животиње држе или узгајају;

Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за наредну календарску годину, врши се у периоду од 1.јула до 30. септембра текуће године, тако што се Управи за трезор достављају сви подаци који представљају промену у односу на стање у Регистру на дан 30. април текуће године.
Пољопривредно газдинство које се бави прерадом пољопривредних производа при обнови регистрације не доставља податке о пољопривредним културама и врсти животиња и ХИД броју уколико се не бави истовремено и пољопривредном производњом.
Уколико после истека рока за обнову регистрације дође до промене пољопривредне културе на земљишту, носилац газдинства је дужан да изврши исправку ових података најкасније до 31. маја текуће године.

Драгана Јелић, мастер менаџер

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.376 sekundi