Obaveza prijave promene podataka na poljoprivrednom gazdinstvu u Registru

Više
15 jan 2019 10:06 #35715 od Petrić Slađana
Petrić Slađana je napravio novu temu: Obaveza prijave promene podataka na poljoprivrednom gazdinstvu u Registru
Обавеза пријаве промене података на пољопривредном газдинству у Регистру

Уколико дође до промене пријављених података на пољопривредном газдинству у току године, обавеза носиоца пољопривредног газдинства је да промене статусних података у Регистру врши се у року од 30 дана од дана настанка промене и то за:
1. породично пољопривредно газдинство - промена података која се односи на:
- носиоца породичног пољопривредног газдинства,
- број чланова породичног пољопривредног газдинства,
- пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства,
- број посебног - наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
- број газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;
2. пољопривредно газдинство - промена података која се односи на:
- статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу које је уписано у Регистар,
- седиште, односно пребивалиште,
- број посебног - наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
- делатност у Агенцији за привредне регистре,
- број газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају.
Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за наредну календарску годину, врши се у периоду од 1. јула до 30. септембра текуће године, тако што се Управи за трезор достављају сви подаци који представљају промену у односу на стање у Регистру на дан 30. април текуће године.
Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.408 sekundi