Правилник о подстицајима програмима кроз подршку младим пољопривредницима

Više
29 jun 2018 15:58 #33615 od Petrović Snežana
Petrović Snežana je napravio novu temu: Правилник о подстицајима програмима кроз подршку младим пољопривредницима
Правилник о подстицајима програмима кроз подршку младим пољопривредницима


Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у:
1) развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.
Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац, односно члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) у години која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс. На дан подношења пријаве на конкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.
Овим правилником одређени су услови и дате смернице за планирање инвестиције, док процес пријаве започиње након објављивања Конкурса. Све пријаве које стигну пре тога биће одбачене као неблаговремене.
Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја као и ранг листу подносилаца пријава на конкурс (уколико је укупан захтевани износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услов за остваривање права на подстицај већи од расположивих средства).
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.500.000,00 динара. Правилником су прописани и максимални износи подстицаја по квалитетном приплодно грлу.

Петровић Снежана
ПССС Падинска Скела
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.504 sekundi