Алувијална земљишта Пирота ( Флувисол )

Više
19 sep 2018 10:38 #34305 od Vidanović Srđan
Алувијални наноси, речни депозити, формирају се транспортом и таложењем материјала у речним долинама током поплава. Састав и слојевитост алувијума значајно се мења у зависности од воденог режима водотока, рељефа, геолошке подлоге и земљишта. За алувијалне наносе је карактеристична мала разлика у особинама у односу на оригиналан транспортован материјал који се таложи.
Алувијална земљишта се разликуји по механичком саставу, а њихове разлике прати и минерални састав. Алувијални наноси имају изражену слојевитост, са неуједначеним бројем и развијеношћу појединих слојева.Повољне физичке и хемијске особине условиле су да се највеће површине алувијалних земљишта налазе под баштама и њивама.
Алувијуми су разноликог механичког састава, од иловастог песка од глине, што је последица различитог геолошког и педолошког састава терена кроз које пролазе водотоци. Земљишта лакшег механичког састава имају малу способност задржавања воде, па њихова погодност за успевање биљака у великој мери зависи од задржавање воде у водотоковима. Са тог становишта су много погоднији алувијуми иловастог и глиновито иловастог састава.
Алувијални наноси лакшег механичкох састава, иловаст песак и песковита иловача, налази се у атарима Моклишта, Каменице, Крупца, Пирота, Залужја, Беле Паланке и Власа. Алувијални наноси иловаст и песковито глиновито иловасти налазе се у подручју Извора , Куманова и Новог Села. Глиновити и глиновито иловасти нанос налазе се у Новом Селу, Малом Јовановцу, Брзом броду и Крупцу.
Земљишта су слабо киселе до слабо алкалне реакције. Већина земљишта је карбонатна, што је условљено хемијским особинама донетог и исталоженог наноса и поплавних вода, које садрже базне катјоне. Снабдевеност базама у већини профила је висока, а адсорптивна способност зависи, поред реакције земљишта и од садржаја органских и неорганских колоида.
Садржај хумуса варира од слабе до високе обезбеђености. Највећи садржај хумуса је углавном у горњем слоју, али код обрадивих површина може бити висок и у дубљем слоју. Садржај азота варира, али је земљиште добро обезбеђено. Садржај фосфора је између 12 и 38 mg-100g земљишта, што припада категорији средње до врло високе обезбеђености. Такође је и снабдевеност калијумом добра.
Природна вредност ових земљишта је висока, јер су дубока, добро задржавају воду, посебно она са већим уделом фракције глине. Добро су обезбеђена хумусом, азотом, фосфором, кајулумом и другим базама. Применом савремених агротехничких мера на овим земљиштима је могуће добијање високих приноса.

Видановић Срђан
ПССС Пирот

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.296 sekundi
Powered by Kunena Forum