ПЕТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ

Više
30 okt 2019 20:37 - 30 okt 2019 20:39 #39092 od Jelić Miloš
Jelić Miloš je napravio novu temu: ПЕТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања je расписaла пети Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, изградњу објеката,осим инвестиција у набавку нових трактора.
Обухваћени су сви сектори млека, меса, воћа и поврћа, осталих усева ( одређене врсте житарица и индустријског биња) грожђа и јаја.
Уз захтев доставља се следећа документација:
1) пословни план,
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде ,
4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору,
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности;
8 ) ако подносилац захтева није власник земљишта односно објекта које је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта односно објекта.
Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања у периоду од 24. Септембра до 23. Децембра 2019.године. Укупно опредељена средства по овом Јавном позиву износе 3.890.326.056 динара, а висина подстицаја износи 60 % до 70% прихварљивих трошкова инвестиције у зависности да ли је подносилац млади пољопривредник и да ли се пољопривредно газдинство налази у маргиналном подручју.
Износ подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа,грожђа и јаја могу бити од 5000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5000 до 1.000.000 евра.

Милош Јелић, саветодавац за рурални развој
Poslednja izmena: 30 okt 2019 20:39 od Jelić Miloš. Razlog: Tehnička greška pri unosu

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.366 sekundi