Prikupljanje ponuda kao deo postupka apliciranja za IPARD sredstva

Više
08 jul 2019 08:07 #38103 od Nešić Bojana
Nešić Bojana je napravio novu temu: Prikupljanje ponuda kao deo postupka apliciranja za IPARD sredstva
U pripremi projekta za IPARD jedan od važnijih zadataka jeste prikupljanje ponuda, iako to deluje kao jednostavniji deo celokupnog posla. Naime, odstupanje od propisanih pravila može rezultirati odbijanjem celokupne prijave. Postoji nekoliko postupaka koji se moraju poštovati prilikom prikupljanja ponuda, a najvažnije je postići da ponude budu međusobno uporedive. Uporedljivost ponuda se može postići na taj način što se svim ponuđačima šalje jednaka tehnička specifikacija, što bi trebalo da rezultira i ponudama koje su uporedive.

Sama ponuda bi trebalo da sadrži sledeće elemente:
- naziv, sedište i matični broj dobavljača;
- naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;
- tehničko - tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju,
- svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke,
- na ponudi mora biti jasna ukupna cena ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a
- podatke o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;
- rok važenja ponude;
- broj, datum i mesto izdavanja ponude;
- overu dobavljača;
- izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;
- naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;
- garantne uslove;
- uslove i način plaćanja;
- obaveze dobavljača u vezi isporuke.

Ponude moraju zadovoljavati pravilo porekla robe, odnosno radovi i usluge koje su predmet ponuda moraju poticati iz zemalja EU, odnosno iz prihvatljivih zemalja, što je jasno vidljivo u konkursu.

Bojana Nešić, dipl.ing. za agroekonomiju

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.406 sekundi