Измене правилника за спровођење мере 3 - Јовић Снежана

Više
04 jan 2019 11:56 #35671 od Jović Snežana
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.
Измене се пре свега односе на техничка усаглашавања и појашњења која ће олакшати сам процес остваривања права на ИПАРД подстицај у оквиру ове мере.
До измена је дошло у делу разврставања привредних субјеката, па се по овој измени правилника, привредни субјекти разврставају на следећи начин:
Мали, средњи и велики привредни субјекти (број запослених и финансијске границе као мерила за одређивање врсте привредног субјекта) Члан 4. Мали привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а–4г овог правилника, има мање од 50 запослених и годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности. Средњи привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а– 4г овог правилника, има између 50 и 250 запослених и годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности. Велики привредни субјекат је привредни субјект који није средњи или мали привредни субјекат у складу са овим правилником.
Такође је дошло до измена које се тичу броја понуда које је неопходно доставити у зависности од висине вредности инвестиција за које се конкурише, тако да је сада неопходно имати три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске Комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун
У прихватљиве трошкове биће укључени и трошкови превоза и монтаже, а уколико је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, подносилац захтева није у обавези да достави употребну дозволу уз захтев за одобравање пројекта, већ у фази исплате подстицаја.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.412 sekundi
Powered by Kunena Forum