Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина

Više
30 dec 2018 15:49 #35603 od Gavrilović Vladica
Gavrilović Vladica je napravio novu temu: Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина
( извод из Правилника објављеног у ("Сл. гласник РС", бр. 94/2017)
Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина одређује се на основу обрачуна УГ датог у Прилогу 1 - Обрачун УГ по појединим врстама домаћих животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина, у зависности од врсте домаћих животиња и врсте стајњака, за период од шест месеци дат је у Прилогу 2 - Капацитет објекта за складиштење животињских излучевина према врсти домаће животиње и врсти стајњака за период од шест месеци у м3 (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Прилог 1
ОБРАЧУН УГ ПО ПОЈЕДИНИМ ВРСТАМА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Говеда и биволи старији од 24 месеца 1,2
Говеда и биволи старости од 12 до 24 месеца 0,8-1,0
Говеда и биволи старости од 6 до 12 месеци 0,6-0,8
Приплодни бикови и бикови биволи 1,4
Телад говеда и бивола 0,15
Коњи 1,2
Ждребад 0,5
Магарци 0,5
Овце и козе 0,10
Јањад, јарад 0,05
Крмаче 0,3-0,4
Нерастови 0,4
Свиње у тову од 25 до 130 кг 0,15
Прасад 0,02
Коке носиље и петлови, морке и пловке 0,004
Товни пилићи 0,0025
Ћурке и гуске 0,02
Кунићи и перната дивљач 0,002

Прилог 2
КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ИЗЛУЧЕВИНА ПРЕМА ВРСТИ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И ВРСТИ СТАЈЊАКА ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ
МЕСЕЦИ У M3
Врста/категорија домаћих животиња Течни стајњак/м3 Чврсти стајњак/м3 Осока/м3
Говеда и биволи старији од 24 месеца 7,1 7,0 3,5
Говеда и биволи старости од 12 до 24 месеца 5,8 4,2 2,9
Говеда и биволи старости од 6 до 12 месеци 2,3 2,1 1,2
Приплодни бикови и бикови биволи 7,1 7,0 3,5
Телад говеда и бивола 1,2 1,0 0,7
Коњи - 7,0 -
Ждребад - 3,5 -
Магарци - 3,5 -
Овце и козе - 1,0 -
Јагњад, јарад - 1,0 -
Крмаче 2,55 1,73 0,84
Нерастови 2,55 1,73 0,84
Свиње у тову од 25 до 130 кг 0,64 0,44 0,21
Прасад 0,21 0,09 0,035
Коке носиље и петлови, морке, пловке 0,032 0,016 -
Товни пилићи - 0,006 -
Ћурке и гуске - 0,03 -
Кунићи и перната дивљач - 0,042 -

ПССС Неготин, Владица Гавриловић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.418 sekundi